Компаніївка

Анкета опитування думки підприємців смт Компаніївка

 

Розділ 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БІЗНЕС - КЛІМАТ У МІСТІ

1. Ваша думка про місто як МІСЦЕ для ведення бізнесу?
Відмінне Добре Задовільне Погане Немає думки

2. У чому СИЛЬНІ сторони міста з точки зору ведення бізнесу? Назвіть не більше трьох ознак.

3. У чому СЛАБКІ сторони міста з точки зору ведення бізнесу? Назвіть не більше трьох ознак.

4. Як в цілому Ви оцінюєте роботу місцевої ВЛАДИ?
Відмінно Добре Задовільно Погано Немає думки

5. Наскільки є ефективною робота органів місцевого самоврядування щодо розвитку бізнесу, зокрема оцініть ЯКІСТЬ перелічених послуг.
Послуга Відмінно Добре Задовільно Погано
Доступ до інформації
Встановлення ставок місцевих податків та зборів
Розвиток міської інфраструктури (газ, вода, каналізація, електроенергія)Прозорість тендерних процедур
Надання дозволів та погоджень
Надання земельних ділянок для ведення бізнесу
Оренда / відчуження комунального майна
Діяльність Центру надання адміністративних послуг
Сприяння експорту
Покращання доступу до капіталу
Забезпечення умов для започаткування бізнесу
Гарантування безпеки та правопорядку
Збір і вивезення сміття

6. Відзначте найважливіші НАПРЯМИ, без яких неможливий економічний розвиток Вашого міста. Виберіть не більше ТРЬОХ варіантів.
☐ Розвиток малих і
середніх підприємств ☐ Підтримка та запровадження наукових досліджень ☐ Адаптація внутрішньо переміщених осіб
☐ Розвиток важкої промисловості ☐ Покращення міської інфраструктури ☐ Розвиток соціальної сфери / інфраструктури
☐ Розбудова бізнес-інфраструктури ☐ Благоустрій та просторовий розвиток ☐ Розвиток інфраструктури відпочинку
☐ Енергоефективність ☐ Охорона довкілля ☐ Активізація громади
☐ Підготовка, перепідготовка робочої сили ☐ Безпека та правопорядок ☐ Відкритість і ефективність врядування
☐ Залучення інвестицій ☐ Ваш варіант
____________________

7. Зазначте ТРИ ГАЛУЗІ економіки, котрі матимуть найбільше значення у стратегічній перспективі для розвитку Вашого міста.
☐ Паливно-енергетичний комплекс традиційний ☐ Медичні послуги, краса та здоров'я ☐ Харчова та переробна промисловість
☐ Машинобудування ☐ Хімічна промисловість ☐ Легка промисловість
☐ Деревообробна та меблева промисловість ☐ Будівництво та виробництво будівельних матеріалів ☐ Гірничо-металургійний комплекс
☐ Транспорт, логістика ☐ Торгівля \ ☐ Туризм
☐ Інформаційні технології (ІТ) ☐ Освіта і освітні послуги ☐ Ваш варіант (зазначте)
☐ Енергозбереження та альтернативна енергетика ☐ Фінансові послуги ☐
8. Яка, на Вашу думку, РОЛЬ місцевої влади в економічному розвитку і сприянні розвитку бізнесу?
Послуги, які необхідно ВПРОВАДЖУВАТИ Повністю погоджуюсь Скоріше погоджуюсь Скоріше не погоджуюсь Повністю не погоджуюсь
Прозорі механізми надання земельних ділянок
Прозорі механізми використання комунального майна
Якісні адміністративні послуги, зокрема електронні
Фінансові стимули для розвитку бізнесу
Підтримка підприємців-початківців (розвиток Бізнес-інкубаторів)
Створення Центрів послуг для бізнесу
Залучення іноземних інвестицій
Залучення інвестицій від місцевих бізнесів
Покращення доступу до інформації
Розвиток робочої сили
Маркетингова підтримка
Консультативний супровід
Розвиток міської інфраструктури (дороги, мережі електро-, водо-, газопостачання)
8а. Що ще має зробити місцева влада для покращення бізнес-клімату та які НОВІ послуги для бізнесу необхідно впроваджувати?

Розділ 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАШОГО БІЗНЕСУ
9. В якому році було створено Ваше підприємство?
10. До якої сфери діяльності відноситься Ваше підприємство? (Позначте хрестиком в клітинці поруч з вірним ствердженням)
Торгівля Дозвілля, розваги
Виробництво продуктів харчування Інформаційне забезпечення
Промислове виробництво Транспортне обслуговування
Громадське харчування Проектування, консалтинг
Комунальне обслуговування Сільське господарство
Побутове обслуговування Охорона здоров'я
Освіта і навчання Інше (зазначте)
Будівництво та виробництво будівельних матеріалів
Туризм, готельний бізнес
11. Вкажіть орієнтовну структуру збуту Вашої продукції, робіт та послуг в географічних зонах?
(сума має дорівнювати 100 %) Географічна зона Збут, частка у %
У межах області
Інші області України
Країни СНД
Інші країни Європи та світу
Всього 100 %

12. Який орієнтовний обсяг виручки від реалізації Вашої продукції, робіт та послуг? (У клітинах поруч з вірним твердженням вкажіть більш точне число)
Обсяг виручки Минулий рік (2016) Прогноз на поточний рік (2017)
до 100 тис. грн.
від 100 до 500 тис. грн.
від 500 до 1000 тис. грн.
від 1 до 5 млн. грн.
від 5 до 10 млн. грн.
від 10 до 30 млн. грн.
від 30 до 100 грн.
від 100 до 500 млн. грн.

13. Чи є земельна ділянка, якою Ви володієте на правах власності, або яку Ви орендуєте, достатньою для розширення бізнесу чи будівництва?
Так Ні

14. Чи плануєте Ви здати в оренду чи продати землю або споруди, що Вам не знадобляться у майбутньому?
Так Ми це розглядаємо Ні

15. Чи плануєте Ви інвестувати в розширення Вашого бізнесу у межах міста, де працюєте?
Так Ми це розглядаємо Ні
Увага! Наступні підпитання для тих, хто відповів «Так» на запитання 15.
15 a) На який рік заплановані інвестиції?
15 б) Яку суму Ви маєте намір інвестувати? (тис. грн)
15 в) Скільки нових робочих місць буде створено?

16. Які з перерахованих нижче факторів є найбільш важливими для розвитку Вашого бізнесу? (Позначте хрестиком в клітці поруч з відповідним ствердженням)
Є важливі постачальники сировини і компонентів для розвитку Вашого бізнесу
Є кваліфікована робоча сила, необхідна Вашому бізнесу
Є база для наукових досліджень і розробок, потрібних Вашому бізнесу
Є група галузей, споріднених за профілем з Вашим бізнесом (кластер галузей)
Є достатня кількість споживачів для Вашого бізнесу
Територіальне і транспортне розташування, сприятливе для Вашого бізнесу
Вартість землі та нерухомості, прийнятна для Вашого бізнесу
Інше (вкажіть)

17. Які з факторів мають найбільш негативний вплив на розвиток Вашого бізнесу? (Позначте хрестиком в потрібних клітинах не більше ЧОТИРЬОХ факторів)
Іноземна конкуренція Недоступність фінансування
Внутрішня конкуренція Обмеження, пов'язані із захистом довкілля
Загальна економічна ситуація Місцевий бізнес клімат
Застарілі засоби виробництва Неякісні адміністративні послуги
Витрати на енергію Витрати на матеріали, комплектуючі
Низький рівень співпраці влади та бізнесу Адміністративний тиск з боку органів влади
Вартість робочої сили Втрата ринків збуту
Нестача кваліфікованої робочої сили Ваш варіант (зазначте)
18. Який розмір Вашого підприємства та скільки зайнято найманих працівників?
(У клітинах поруч з вірним твердженням вкажіть більш точне число)
Розмір підприємства Поточний рік (2017)
Мікропідприємство (до 10 осіб)
Мале підприємство (до 50 осіб)
Середнє підприємство (від 51 до 250 осіб)
Велике підприємство (від 250 до 1000 осіб)
Велике підприємство (від 1000 до 3000 осіб)
Велике підприємство (від 3000 до 10000 осіб)

19. Вкажіть орієнтовну суму середньомісячної заробітної плати на Вашому підприємстві. (вкажіть суму) Минулий рік (2016) Поточний рік (2017)

20. Оцініть розподіл працівників вашого підприємства за рівнем кваліфікації та якістю роботи (у відсотках) Оцінка %
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Всього 100 %

21. Чи відчуваєте Ви брак кваліфікованих працівників для Вашого підприємства?
Так Очікуємо в найближчому майбутньому Ні
Якщо "Так" або "Очікуємо", перерахуйте нижче, яких професій:

Дякуємо Вам за співпрацю. Ваші відповіді є вкрай важливими для розробки Стратегічного плану розвитку громади.

Нижче Ви можете викласти свої побажання та пропозиції за темою опитування: