Компаніївка
Переглядів: 3856

Дорожня карта підвищення ефективності залучення громадян та підтримки громадських ініціатив Компаніївської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки

І. Вступ

Дорожня карта підвищення ефективності залучення громадян та підтримки громадських ініціатив - своєрідний меморандум, що визначає на 2020-2023 роки спільне бачення представників влади ОТГ та громадськості в напрямку вдосконалення використання інструментів участі, розвитку громадських ініціатив, сприяння налагодженню ефективного діалогу та партнерських відносин органу місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства.

Дорожня карта допоможе представникам органів місцевого самоврядування, громадським організаціям, місцевим ініціативним групам та активним громадянам дійти спільного бачення використання інструментів участі в громаді, залучення громадян до ухвалення рішень, підтримки та налагодження партнерських міжсекторних відносин.

Документ складається із чотирьох розділів: вступної частини, аналізу стану використання інструментів участі в громаді, мети і завдань підвищення використання інструментів участі в громаді та заходів з впровадження “дорожньої карти”.

Дорожня карта створювалася:

Керуючись Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, яка передбачає наступні стратегічні напрями та завдання:
- створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства;
- забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;
- стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України;
- створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.
Виходячи із стратегічних та операційних цілей Стратегії розвитку Компаніївської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 - 2027

Згідно даних даних, які були зібрані під час розробки Стратегії, більшість мешканців не відчувають, що мають вплив на те, що діється у громаді. Лише 2,3% респондентів запевняють, що відчувають сильний вплив на вирішальні процеси у громаді. 25,6% стверджують, що певний вплив існує, решта сумнівається, не мають власної думки або категорично заперечують.

Відповідно стратегічна ціль 4 Стратегії розвитку громади “Використання соціального та адміністративного потенціалу громади для підвищення якості життя мешканців” включає в себе операційні цілі щодо розвитку інформаційної та суспільної комунікації (зокрема, цифрової) у громаді, підвищення соціальної інтеграції мешканців та почуття місцевої ідентичності, підвищення соціальної інтеграції мешканців та почуття місцевої ідентичності, забезпечення мешканцям та мешканкам відчуття соціальної безпеки та протидія всім формам соціальної ізоляції.
А операційна ціль 1.3. Стратегії визначає за пріоритет підтримки розвитку об’єднань громадян та громадських організацій та постійне співробітництво з ними на благо громади.

Під час підготовки “дорожньої карти” також використовувалися результати оцінки впровадження інструментів участі в громаді згідно методології програми ДОБРЕ, оцінки спроможності місцевих громадських організацій згідно методології ARC та результати проведеного протягом травня 2020 року опитування думки жителів та громади на тему використання інструментів участі в громадах - партнерах програми ДОБРЕ.

Розробка дорожньої карти підвищення ефективності залучення громадян та підтримки громадських ініціатив Компаніївської громади на 2020 - 2023 роки напрацьована спільно з представниками органів влади та громадськості Компаніївської селищної об'єднаної територіальної громади в рамках проєкту «Голос громади в місцевому самоврядуванні», що реалізовувався Спілкою «Громадські ініціативи України» та Агенцією сталого розвитку «Хмарочос» в рамках Програми USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

ІІ. Стан використання інструментів участі в громаді

Ефективність використання інструментів участі в громаді складається із двох компонентів. По-перше, забезпечення нормативно-правової бази - ухвалення місцевою радою відповідних рішень (Статуту, положень, порядків), які регламентують застосування відповідних способів залучення громадян до процесу ухвалення рішень. А, по-друге, практичного застосування інструментів участі, впровадження в життя норм та порядків, які були закріплені в рішеннях ради.

На нормативно-правовому рівні в громаді затверджені наступні інструменти участі: запит на інформацію, звернення громадян, е-петиція, бюджет участі.

Потребують доопрацювання та додаткових рішень такі інструменти участі, як місцева ініціатива, загальні збори та громадські слухання - Статут територіальної громади містить лише оглядові норми та не деталізує процедури втілення цих механізмів залучення громадян.

В той же час не регламентуються такі інструменти залучення громадян, як громадська експертиза, конкурс проектів громадських організацій, громадська і молодіжна ради, публічні консультації та діяльність органів самоорганізації населення (ОСН).

В громаді зареєстровані такі громадські об'єднання та працюють такі ініціативні групи: ГО «Успішна взаємодія», ГО «Вірний друг», ГО «Балка», ініціативна група «Первоцвіт» (с.Голубієвичі), Першотравенська ініціативна група.

ІІІ. Завдання по реалізації “дорожньої карти”

Готуючи “дорожню карту” підвищення ефективності залучення громадян та підтримки громадських ініціатив Компаніївської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2023 роки, виходили з принципу, що всі важливі рішення в громаді мають прийматися із забезпеченням громадської участі - комплексу дій і методів участі громадян у визначенні та розв’язуванні їхніх проблем. Це підхід, який дає змогу враховувати соціальні чинники у плануванні, а також зменшувати соціальні, політичні ризики у процесі ухвалення та реалізації керівних рішень.

Відповідно для реалізації цих цілей необхідно:

- посилити комунікаційні зв'язки влада - громада;

- підвищити відкритість та доступність органів влади;

- підвищити обізнаність громадян щодо використання інструментів участі;

- зробити процес залучення громадян сталим та системним;

- створити сприятливі умови розвитку громадських організацій та ініціативних груп для реалізації їх потенціалу, становленні рівноправних, партнерських відносин з органами влади, можливості залучення громадського сектору до виконання проектів та надання соціальних послуг в громаді.

ІV. Заходи з впровадження “дорожньої карти”

Заходи

Періодичність

Термін виконання

Індикатори ефективності

Відповідальний в громаді

1

Проведення інформаційних кампаній для популяризації інструментів участі, використовуючи різноманітні способи комунікації. Для цього використовувати методику проведення інформаційних кампаній, розроблену в рамках співпраці з програмою ДОБРЕ.

Щокварталу

2020 - 2023 рр

Кількість інформаційних заходів та матеріалів

Кількість жителів громади, охоплених інформаційною кампанією

Провідний спеціаліст зовнішніх зв’язків відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

2

Проведення навчання для зацікавлених представників громадськості щодо можливості застосування механізмів залучення громадян, які поки не застосовуються в громаді, або є мало популярними  таких як місцева ініціатива, громадська експертиза, загальні збори громадян,  створення органів самоорганізації населення тощо.

Кожне півріччя

2020 - 2023 рр

Кількість проведених навчань

Кількість громадян, які взяли участь у навчанні.

Керуючий справами виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

3

Проведення   громадських слухань  щодо найактуальніших питань життя громади (розпорядження комунальною власністю, визначення тарифів комунальних послуг, дозвілля і культура, молодіжна політика тощо),  а також проводити  бюджетні громадські слухання для  обговорення з жителями проекту бюджету на наступний рік.

Протягом року

2021 - 2023 рр

Кількість проведених громадських слухань

Кількість громадян, які взяли участь у громадських слуханнях

Кількість наданих пропозицій від мешканців та наскільки ці пропозиції були враховані органами влади  

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Компаніївської селищної ради

4

Розробити, винести на обговорення та затвердити Положення (Порядки)  про громадські слухання, місцеві ініціативи, загальні збори громадян, проведення публічних консультацій в громаді, проведення громадської експертизи, роботу громадської та громадських галузевих консультативно-дорадчих  органів  за сферами своєї діяльності, як наприклад: молодіжна, рада з охорони здоров’я, освітня рада.

Протягом року

2020 - 2021 рр.

Затвердження  відповідних Положень (Порядків)

Відповідність ухвалених документів рекомендованим КМУ зразкам

Кількість інформаційних заходів та матеріалів на тему обговорення проектів  Положень

Кількість жителів громади які були залученні до обговорення проектів Положень

Керуючий справами виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

5

Розробка та затвердження річного плану проведення консультацій з громадськістю. Пріоритетною формою проведення консультацій визначити публічні зустрічі (у форматі круглого столу, нарад, конференції, форуму) з обговорення нормативно-правових актів або окремої проблеми, також можуть проводитись і електронні консультації.

Розробка та затвердження  плану на наступний рік здійснюється протягом поточного року

2021 - 2023 рр

Кількість заходів передбачених планом

Кількість громадян, які планується залучити до публічних консультацій 

Секретар Компаніївської селищної ради

6

Вдосконалення окремого розділу "Громадське обговорення" на офіційному сайті міської ради, де має публікуватися інформація, що стосується консультацій та різних форм громадських обговорень.

Протягом року

2020-2023

Кількість інформаційних повідомлень про громадські консультації

Зручність та доступність розділу для користувачів

Провідний спеціаліст зовнішніх зв’язків відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

7

Створення  громадської ради або громадських галузевих консультативно-дорадчих  органів  за сферами своєї діяльності, як наприклад: молодіжна, рада з охорони здоров’я, освітня рада.  

Протягом року

2023р

Кількість створених консультативно-дорадчих  органів

Кількість осіб, які увійшли до складу цих органів

Кількість засідань та рішень ухвалених консультативно-дорадчими  органами та наскільки ці рішення були враховані органами влади

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконавчого комітету Компаніївської селищної ради,

провідний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

8

Розробка та ухвалення  Програми  конкурсу  проектів громадських організацій та ініціативних груп    (впровадження соціального замовлення).  Відповідно до рекомендованого Кабінетом міністрів Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського (Постанова № 1049 від 12 жовтня 2011 року)

Протягом року

2021 р.

Затвердження положення.

Кількість коштів виділених на конкурс проектів,

Кількість організацій, які подали свої проекти на конкурс, кількість проектів поданих на конкурс, кількість проектів- переможців

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

9

Розробити та ухвалити порядок підтримки діяльності громадських організацій та ініціативних груп в громаді, зокрема, шляхом закріплення  процедури надання громадським організаціями та ініціативним групам у користування  приміщень комунальної власності на пільгових умовах.

Протягом року

2020-2021 рр.

Кількість громадських організацій та ініціативних груп,  які скористалися правом пільгової оренди

Кількість заходів проведених цим громадськими організаціями та ініціативними в комунальних приміщеннях та кількість громадян, які були залучені до цього

Керуючий справами виконавчого комітету Компаніївської селищної ради,

провідний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

10

Внести зміни до Регламенту місцевої ради, Регламенту виконавчого комітету, Положення про постійні депутатські комісії, згідно яких передбачити норми, щодо здійснення он-лайн трансляцій засідань місцевої ради, виконавчого комітету та постійних депутатських комісій, а також створення відео архіву таких засідань, оприлюднення протоколів пленарних засідань сесій ради та засідань постійних комісій.

Протягом року

2020-2023 рр.

Ухвалені зміни до відповідних Положень

Запровадження он-лайн трансляцій засідань місцевої ради, виконавчого комітету та постійних депутатських комісій, а також створення відео архіву таких засідань, оприлюднення протоколів пленарних засідань сесій ради та засідань постійних комісій

Кількість громадян які переглянули онлайн трансляцію  або запис архіву пленарних засідань сесій ради та засідань постійних комісій

Секретар Компаніївської селищної ради,

керуючий справами виконавчого комітету Компаніївської селищної ради,

провідний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

001