Компаніївка
 • Головна
 • Регуляторна діяльність
 • Про встановлення розмірів єдиного податку на території Компаніївської селищної ради для фізичних осіб-підприємців на 2019 рік

Про встановлення розмірів єдиного податку на території Компаніївської селищної ради для фізичних осіб-підприємців на 2019 рік

 

УКРАЇНА

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

одинадцятої сесії селищної ради

восьмого скликання

від 25 червня 2018 року                                                                               №186

смт Компаніївка

Про встановлення розмірів єдиного податку

на території Компаніївської селищної ради

для фізичних осіб-підприємців на 2019 рік

Відповідно до п. 24 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до статей 291, 292, 293, 294, 295 Податкового кодексу України, статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою збалансування бюджетних надходжень у 2019 році

селищна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити єдиний податок на території Компаніївської селищної ради:

 1. 1. Платники податку:

1) Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно вибирати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам пункту 4 статті 291, та реєструється платником податку в порядку визначеному Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 4 листопада 2011 року № 4014-VІ.

2) Не можуть бути платниками єдиного податку:

а) суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:

 • діяльність з організації, проведення азартних ігор;
 • обмін іноземної валюти;
 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
 • видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
 • видобуток, реалізацію корисних копалин;
 • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування» (85/96 – ВР), сюрвейрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ Податкового кодексу;
 • діяльність з управління підприємствами;
 • діяльність з надання послуг та зв’язку;
 • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування, або антикваріату;
 • діяльність з організації та проведення гастрольних заходів;

б) фізичні особи-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

в) фізичні особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

г) страхові брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом, реєстратори цінних паперів;

д) суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

е) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

є) фізичні та юридичні особи – нерезиденти;

ж) суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

3) Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій або безготівковій).

 1. 2. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, з розрахунку на календарний місяць, згідно (додатку №1 до рішення):

- для першої групи платників єдиного податку, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з наданням побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень – до 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

- для другої групи платників єдиного податку, які здійснюють господарську діяльність з наданням послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови , що протягом року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень – до 20% відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Ставки збору округлюються, менш як 50 копійок відкидаються, а 50 копійок і більше округлюються до однієї гривні.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

Якщо вказані платники єдиного податку здійснюють господарську діяльність на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку. 3.Податковий період:

 1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.
 2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої групи є календарний рік.
 3. Податковий (звітний) період починається з першого числа, першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
 4. 4. Строки сплати єдиного податку: Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більше як до кінця поточного звітного року.
 5. 5. Оприлюднити дане рішення на інформаційному сайті Компаніївської селищної www.kompanievska-selrada.gov.ua ради у відповідності із чинним законодавством України у сфері державної регуляторної політики.
 6. 6. Дане рішення вступає в силу з 01 січня 2019 року.
 7. 7. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                                                        О.Маслюков

Додаток №1

до рішення селищної ради

від 25 червня 2018 року №186

 

Ставки

єдиного податку для І та ІІ груп

 

п/п

Види діяльності

Ставка у % до розміру прожиткового мінімуму, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року І група

Ставка у % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року ІІ група

Строк сплати та перерахування в бюджет

Надання побутових послуг

 

Послуги з ремонту взуття

10

15

До 15 числа щомісячно

 

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

8

15

До 15 числа щомісячно

 

Виготовлення виробів зі шкіри та хутра за індивідуальним замовленням

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Виготовлення та поновлення меблів за індивідуальним замовленням

8

15

До 15 числа щомісячно

 

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

10

15

До 15 числа щомісячно

 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

8

10

До 15 числа щомісячно

 

Послуги з ремонту годинників

5

10

До 15 числа щомісячно

 

Послуги з виконання фоторобіт

10

15

До 15 числа щомісячно

 

Послуги перукарень

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Ритуальні послуги

10

20

До 15 числа щомісячно

Торговельна діяльність

 

Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Роздрібна торгівля продовольчими товарами

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Роздрібна торгівля продовольчими товарами в т. ч. алкогольними напоями та тютюновими виробами

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Роздрібна торгівля непродовольчими товарами

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Роздрібна торгівля не продовольчими та продовольчими товарами в лотках, контейнерах та наметах

8

20

До 15 числа щомісячно

 

Підприємства громадського харчування (кафе, бари, їдальні)

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Роздрібна торгівля книгами, газетами

5

 

До 15 числа щомісячно

 

Роздрібна торгівля веттоварами

10

20

До 15 числа щомісячно

 

Для відділення зв’язку

10

20

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Компаніївської селищної ради

«Про встановлення розмірів єдиного податку на території Компаніївської селищної ради для фізичних осіб-підприємців на 2019 рік»

 

1. Визначення проблеми

 

Відповідно до пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України міскі ради своїм рішенням встановлюють ставки розмірів єдиного податку для фізичних осіб-підприємців та офіційно оприлюднюють прийняте рішення згідно вимог чинного законодавства.

У разі не встановлення ставки розмірів єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, передбачених статтею 10 Податкового Кодексу України, рішенням селищної ради, такі податки сплачуються платниками на території селищної ради у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за ставками, визначеними вищезазначеним Кодексом.

Більшість проблем Компаніївської селищної громади виникають від недостатньої наповнюваності селещного бюджету. Однією з потреб є відкриття шостої виховної групи в дитячому садочку №1 «Пролісок» по вул. Тополина, 3 в смт Компаніївка також в цьому навчальному закладі ігрове обладнання дитячого майданчика потребує заміни та оновлення. Існує проблема відсутності спортивного залу в дитячому садочку №2 «Колосок» по вул. Степова, 30 в смт Компаніївка. Потребує проведення реконструкції будівля Живанівського відділення НВО під комплекс «Школа-дитячий садочок» в с. Живанівка по вул. Шкільна. Саме на ці заходи Програмою соціально-економічного розвитку смт Компаніївка на 2018 р. передбачені видатки в сумі: 200 тис.грн.; 525 тис.грн. та 1450 тис. грн. відповідно. Нові приміщення та нове обладнання дитячих навчальних закладів сприятимуть розвитку підростаючого покоління покращенню їх творчих здібностей і створенню кращих умов для навчання дітей. Загальна кількість дітей, які відвідують дані дитячі садочки: 150; 80; 35 чоловік, відповідно.  

Одним з джерел надходження коштів до місцевого бюджету, серед іншого, є єдиний податокдля фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність на території Компаніївської селищної ради. Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ) розміри ставок цього податку встановлюються місцевими радами.

Відповідно до статті 10 ПКУ місцеві ради обов’язково установлюють ставки єдиного податкудля фізичних осіб-підприємців. Ставки податку для фізичних осіб - підприємців встановлюються в межах, передбачених п. 5 ст. 266 глави ПКУ, а саме: у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата) за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Встановлення ставок податку, визначення об'єкту оподаткування, платників податку, податкового періоду та інших обов'язкових елементів дозволить забезпечити прозорість та відкритість діяльності органів місцевої влади.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так                 
Органи місцевого самоврядування так  
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва так  

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 266 Податкового Кодексу України шляхом встановлення розмірів єдиного податкудля фізичних осіб-підприємців на території Компаніївської селищної ради.

Встановлення розмірів єдиного податкудля фізичних осіб-підприємців сприятиме:

- приведення рішень селищної ради у відповідність до норм та вимог Податкового Кодексу України;

- відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати єдиного податкудля фізичних осіб-підприємців;

- своєчасному поповненню селещного бюджету, а відповідно дасть можливість вирішити одну з проблем селища – покращення навчального процессу в дитячих садочках смт Компаніївка та с. Живанівка.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 1. 1.Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати рішення селещної ради «Про встановлення розмірів єдиного податку на території Компаніївської селищної ради для фізичних осіб-підприємців на 2018 рік»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу ХV «Перехідні положення» Податкового кодексу України, ставки розмірів єдиного податку для фізичних осіб-підприємців сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом і за ставками, встановленими Кодексом, що не сприятиме наповненню бюджету ОТГ в можливих обсягах.

Альтернатива 2.

Встановлення ставок єдиного податку на території Компаніївської селищної ради для фізичних осіб-підприємців нижче середнього рівня

Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на території селищної ради та відповідне наповнення селищного бюджету, створенню фінансової основи самодостатності ОТГ, сприятиме вирішенню вказаної проблеми.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок податку.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що збільшується навантаження на суб’єктів господарювання, сплатити цей податок вони не матимуть можливості.
 1. 2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 Часткове наповнення місцевого бюджету за рахунок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення
Альтернатива 3

Максимально можливе наповнення місцевого бюджету за рахунок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 отримання можливості для підвищення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця селищної ради час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання та обговорення проекту рішення
Альтернатива 3 відсутні непосильна плата податку для фізичних осіб-підприємців

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2

Сплата податку за ставками, які не є доволі обтяжливими для суб’єктів бізнесу

- витрати на сплату єдиного податку для фізичних осіб-підприємців;

- затрати часу, необхідні для вивчення рішення про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців та обговорення проекту рішення

Альтернатива 3 відсутні

- сплата податку за максимальними ставками, значне збільшення витратної частини;

- затрати часу, необхідні для вивчення рішення про єдиний податок для фізичних осіб-підприємців та обговорення проекту рішення

        

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць - - 415 - 415
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків - - 100 % - Х

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

 

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, відсутні, так як на території Компаніївської селищної ради відсутні такі платники єдиного податку для фізичних осіб-підприємців.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Встановлення ставок за мінімальним розміром
Альтернатива 2 3 Встановлення виважених і обговорених з громадою ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців
Альтернатива 3 2 Встановлення максимальних ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців

      

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 1 1 Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2 2 4 Вплив проблеми значно знижується
Альтернатива 3 3 2 Підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

          

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Не вибрана за причини відсутності надходжень до бюджету, відповідно існуюча проблема не буде вирішена Х
Альтернатива 2

Ця альтернатива є найбільш привабливою за наступними причинами:

- забезпечує максимальне наповнення селещного бюджету;

- дозволяє вирішити проблему з покращення навчального процесу смт Компаніївка та с. Живанівка.

Найбільшими зовнішними ризиками є:

-        зміна діючого законодавства

-        підвищення рівня інфляції

Альтернатива 3 Не вибрана за причини підвищення соціальної напруги на фоні погіршення якості життя членів громади Х

                      

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується прийняти рішення Компаніївської селищної ради, в якому встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців. А саме:

Ставки

єдиного податку для

І та ІІ груп

п/п Види  діяльності

Ставка у % до розміру прожиткового мінімуму, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року

І група

Ставка у % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року

ІІ група

Строк сплати та перерахування в бюджет
Надання побутових послуг
  Послуги з ремонту взуття 10 15 До 15 числа щомісячно
  Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням 8 15 До 15 числа щомісячно
  Виготовлення виробів зі шкіри та хутра за індивідуальним замовленням 10 20 До 15 числа щомісячно
  Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням 10 20 До 15 числа щомісячно
  Виготовлення та поновлення меблів за індивідуальним замовленням 8 15 До 15 числа щомісячно
  Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням 10 15 До 15 числа щомісячно
  Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням 10 20 До 15 числа щомісячно
  Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури 10 20 До 15 числа щомісячно
  Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів 8 10 До 15 числа щомісячно
  Послуги з ремонту годинників 5 10 До 15 числа щомісячно
  Послуги з виконання фоторобіт 10 15 До 15 числа щомісячно
  Послуги перукарень 10 20 До 15 числа щомісячно
  Ритуальні послуги 10 20 До 15 числа щомісячно
Торговельна діяльність
  Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям 10 20 До 15 числа щомісячно
  Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 10 20 До 15 числа щомісячно
  Роздрібна торгівля продовольчими товарами 10 20 До 15 числа щомісячно
  Роздрібна торгівля продовольчими товарами в т. ч. алкогольними напоями та тютюновими виробами 10 20 До 15 числа щомісячно
  Роздрібна торгівля непродовольчими товарами 10 20 До 15 числа щомісячно
  Роздрібна торгівля не продовольчими та продовольчими товарами в лотках, контейнерах та наметах 8 20 До 15 числа щомісячно
  Підприємства громадського харчування (кафе, бари, їдальні) 10 20 До 15 числа щомісячно
  Роздрібна торгівля книгами, газетами 5   До 15 числа щомісячно
  Роздрібна торгівля веттоварами 10 20 До 15 числа щомісячно
 

Для відділення зв’язку

10 20  

Зазначене рішення буде передано до Компаніївського відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області у строки, передбачені законодавством.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати селищної ради на виконання вимог регуляторного акта не передбачено.

   Зазначене регулювання стосуються виключно суб’єктів малого підприємництва, тому здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва

- Тест малого підприємництва

М-ТЕСТ
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на платників єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, на території Компаніївської селищної ради та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено у період з 01 квітня 2018 р. по 30 квітня 2018 р.

Порядковий

номер

Вид консультації Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Телефонні консультації 415 Отримано інформацію від платника єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, про те, що в нього є можливість сплачувати цей податок за вказаними ставками.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро - та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання -415 одиниць.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив -100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий

номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Сплата єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 3 646 125 грн.
2 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 415
3 Сумарно гривень 3 646 125 грн.
Оцінка   адміністративних (непрямих) витрат суб’єктів малого підприємництва
1

Ознайомлення з текстом рішення

1 год Х 20,0 грн.

20 грн.
2 Процедури організації виконання вимог регулювання (внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності)   0,5 год Х 20,0 грн. 10 грн.
3 Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 415 од.
4 Сумарно, гривень 12450 грн.


Розрахунок вартості часу

Мінімальна заробітна плата                       3723 грн.

Кількість робочих днів в місяць               20 днів

Кількість робочих годин в день                 8 годин

Вартість однієї години:     3723 / 20 / 8 = 230 грн.

 1. 3.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий

номер

Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 3 646 125 грн. -
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 12450 грн. -
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 3 658 575 грн. -
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва - -
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 3 658 575 грн. -
 1. 4.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На основі аналізу сплати єдиного податку для фізичних осіб-підприємців його платником за минулі роки, визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно:

- за 2017 рік сплачено даного виду податку 3 646 125 грн.;

VІІ. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Відповідно до вимог ПКУ дане рішення селищної ради встановлюється на 2019 рік.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету від єдиного податку для фізичних осіб-підприємців.

Показник І квартал 2018 р. ІІ квартал 2018 р. ІІІ квартал 2018 р. ІV квартал 2018 р.
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів 911531 грн. 911531 грн. 911531 грн. 911531 грн.
кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта        
розмір коштів і час, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання на сплату єдиного податку для фізичних осіб-підприємців не збільшиться
рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Всі суб’єкти малого підприємництва будуть проінформовані про рішення селищної ради шляхом:

1. Прийняте рішення буде оприлюднене на офіційному сайті Компаніївської селищної http://www.kompanievska-selrada.gov.ua.

2. Копія рішення буде надана платнику податку.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Так як строк дії акту один рік (2019 рік) тому буде здійснено базове відстеження результативності дії регуляторного акта (до набрання чинності РА) та повторне відстеження результативності дії регуляторного акта –
з 15 вересня по 15 жовтня 201
9 року.

Моніторинг впровадження регуляторного акта покладений на виконавчий комітет Компаніївської селищної ради та постійну депутатську комісію з питань бюджету, які відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної політики при прийнятті рішень селищної ради та її виконавчого комітету.

У проекті рішення відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Перегляд даного рішення може бути здійснений у випадку виникнення відповідної необхідності, змін у чинному законодавстві або на підставі аналізу звіту про відстеження регуляторного акту.

27.04.2018 року

Селищний голова                     Маслюков О.