Компаніївка
  • Головна
  • Проекти рішень
  • Про затвердження програми проведення громадських робіт на території Компаніївської ради на 2020 - 2025 роки  
Переглядів: 3

Про затвердження програми проведення громадських робіт на території Компаніївської ради на 2020 - 2025 роки  


КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять четвертої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 23 січня 2020 року №

смт Компаніївка

 

Про затвердження програми проведення
громадських робіт на території Компаніївської ради на 2020 - 2025 роки

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.31 Закону України "Про зайнятість населення", п. 7,8 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, з метою стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб для вирішення питань, які відповідають потребам територіальної громади та сприяють її економічному і соціальному розвитку
селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму проведення громадських робіт на території Компаніївської селищної ради на 2020 - 2025 роки.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Компаніївської селищної ради з питань ЖКГ та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ

 

 

 

Додаток
до рішення селищної ради
від 23 січня 2020 року №

 

Програма проведення
громадських робіт на території Компаніївської ради на 2020 - 2025 роки


1. Загальні положення
1.1. Програма організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Компаніївської сільської ради у 2020 році (далі по тексту – Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. за № 5067-VI, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. за № 175.
1.2. Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики зайнятості, регулювання ринку праці, соціальний захист населення, сприяння зайнятості населення, додаткове стимулювання мотивації до праці, запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян.
1.3. Основні завдання Програми:
- додаткове стимулювання мотивації до праці; - запобігання зростанню безробіття;

2. Заходи із забезпечення виконання Програми
обсяги та джерела їх фінансування
2.1. Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах Компаніївської селищної ради, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.
2.2. Громадські роботи, що відповідають потребам громади або задовольняють суспільні потреби територіальної громади, організовуються виконавчим комітетом Компаніївської сільської ради .
2.3. До виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на добровільних засадах залучаються такі категорії осіб: - зареєстровані безробітні; - особи, які перебувають на обліку в Компаніївському районному центру зайнятості як такі, що шукають роботу; - працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції.
2.4. Громадські та інші роботи тимчасового характеру повинні проводитись виключно на спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях.
2.5. Фінансування організації громадських, до яких залучаються зареєстровані безробітні, планується проводити у 2020 - 2025 роках за рахунок коштів селищного бюджету, та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Фінансування організації громадських робіт планується здійснювати рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
2.6. Програмою передбачені заходи для забезпечення її виконання при фінансуванні рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію за рахунок місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (Додаток № 1). Вказаними заходами передбачається фінансування видатків з організації громадських робіт, які проводитимуться на території Тупичівської ради, за рахунок видатків сільського бюджету відповідно до рішення Тупичівської сільської ради про сільський бюджет на 2020 рік, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, а також кількість робочих місць для їх проведення, обсяги та джерела фінансування.
2.7. Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно до законодавства і не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом.
3. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дозволить організувати у 2020 – 2025 роках оплачувані громадські роботи на території Компаніївської селищної ради .
Секретар селищної ради Юрій ПАНАСЮК