Компаніївка
Переглядів: 295

Регламент подачі пропозицій до Статуту та їх розгляду Робочою групою

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення робочої групи з підготовки проєкту Статуту Компаніївської територіальної громади

від   07  березня 2023 № 1

Регламент

подачі пропозицій до Статуту та їх розгляду Робочою групою.

 1. Цей Регламент розроблений з метою врахування пропозицій громадськості при опрацюванні проєкту Статуту Компаніївської територіальної громади Робочою групою.
 1. Кожна особа може взяти участь у розробці Статуту територіальної громади шляхом подання відповідних пропозицій до Робочої групи.
 1. На сайті Компаніївської селищної ради створюється окремий розділ, в якому оприлюднюється хід обговорення проєкту Статуту, над яким працює Робоча група.

3.1. Пропозиції направляються, із вказанням конкретного розділу та статті, яку пропонується додати/змінити/виключити.

 1. До створення відповідного розділу на сайті Компаніївської селищної ради пропозиції можуть надаватись без вказання конкретного розділу, статті, до яких пропонуються зміни або доповнення.
 1. Пропозиції приймаються на електронну адресу селищної ради або іншим зручним способом за адресою: вул.Паркова,4, 2 поверх, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, а також шляхом заповнення гугл-форми на офіційному веб-сайті селищної ради.
 1. Пропозиція повинна містити:

          прізвище, ім'я, по батькові особи, що направила пропозицію;

          конкретний розділ, статтю, до якої пропонуються зміни/доповнення;

         зміст запропонованих пропозицій;

         контактний телефон особи (за бажанням).

 1. Анонімні пропозиції Робочою групою не розглядаються
 1. Після надходження пропозиції, не пізніше наступного робочого дня, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю направляє пропозицію до розгляду юридичному сектору.
 1. Юридичний сектор за результатами розгляду готує правовий висновок щодо законності наданих пропозицій, доцільності/не доцільності прийняття їх Робочою групою, який надає на розгляд Робочій групі на її засіданні.
 1. Представник юридичного сектору, який є членом Робочої групи, на засіданні Робочої групи, ознайомлює членів Робочої групи із висновком.
 1. Члени Робочої групи шляхом голосування простою більшістю від присутніх на засіданні членів, приймають рішення про врахування/не врахування отриманих пропозицій.