Компаніївка

Інвестиційна програма Сільського комунального підприємства “Компаніївське” на 2018 рік

ЗАТВЕДЖЕНО
Сесією Компаніївської селищної ради
Селищний голова О.А.Маслюков

Інвестиційна програма
Сільського комунального підприємства “Компаніївське”
на 2018 рік

Розділ І. Загальні положення

Розроблення інвестиційної програми сільського комунального підприємства “Компаніївське” обумовлено:
– необхідністю зменшення виробничих витрат підприємства з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення;
– необхідністю покращення технічного стану об’єктів та споруд сільского комунального підприємства "Компаніївське";
– необхідністю приведення тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до економічного обґрунтованого рівня витрат на їх виробництво та включення до нього планового прибутку;
– обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку та утримання в належному технічному стані об’єктів та споруд СКП “Компаніївське”.

Розділ ІІ. Характеристика підприємства
Сільське комунальне підприємство (СКП) "Компаніївське" належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, засновником якого виступає Компаніївська селищна рада. Юридична адреса підприємства: 28406, Кіровоградська обл., Компаніївський р-н с. Живанівка, вулиця Центральна, будинок 68, код ЄДРПОУ 36083961.
Основним напрямком діяльності підприємства є надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення. СКП "Компаніївське" – це цілісний майновий комплекс (гідротехнічні споруди і трубопроводи мережі водопроводу СКП “Компаніївське” та водопровідно-каналізаційні мережі і споруди смт Компаніївка, с. Голубієвичі. Зазначені об’єкти експлуатують кваліфіковані працівники в кількості 9 чол.
Джерелом водопостачання для магістрального водопроводу є артезіанські свердловини , звідки здійснюється водозабір та забезпечення населених пунктів, де мешкає біля 3,7 тисяч жителів.
Магістральний водопровід СКП “Компаніївське” - система централізованого водопостачання, проектною потужністю 400 м3/добу. До складу СКП“Компаніївсе” входить магістральний трубопровід, насосні станції І підйому, 400 тис.м3, попутнім споживачам (сільські комунальні підприємства, виробничі підприємства, садові товариства, фермерські господарства, малі підприємства тощо) та населенню, підприємствам і бюджетним установам через розподільчі водопровідні мережі. Протяжність водопровідної мережі 29,5км.
На водопровідних мережах розташовано 7 башт Рожновського загальною ємкістю 400. м3.

Розділ ІІІ. Мета та основні завдання програми

Метою програми є поліпшення забезпечення населення питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування ВКГ, здійснення робіт по ремонту та реконструкції об’єктів ВКГ, зменшення виробничих витрат підприємства з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги, передбачені ліцензійною діяльністю.
Програму необхідно реалізувати якнайшвидше, оскільки це сприятиме прискоренню економічного розвитку підприємства, швидкому формуванню грошових потоків у вигляді прибутку та амортизаційних відрахувань, скороченню термінів використання кредитних ресурсів.
Основними завданнями підприємства на шляху раціонального та економного використання ресурсів є:
- впровадження приладів обліку на етапах добування, подачі та реалізації води;
- відновлення, модернізація насосного обладнання;
- зонування водопровідних систем, впровадження регуляторів тиску;
- встановлення обґрунтованих нормативів на виробничі потреби;
- впровадження регулювання частоти обертання приводів насосних агрегатів;
- диспетчеризація та автоматизація технологічних процесів;
- створення комплексних структур керування процесом енергоефективного водопостачання та водовідведення.

Розділ ІV. Фінансове забезпечення виконання програми

Обсяги фінансового забезпечення програми складають 70,0 тис. грн. без ПДВ на послуги водопостачання та 18,7 тис. грн. на послуги водовідведення, виробничих інвестицій з прибутку підприємства 3,2 тис.грн.

Розділ V. Очікувані результати виконання програми

Виконання програми дасть можливість забезпечити:
– зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопідготовки, транспортування питної води, а також водовідведення та очистки стоків, що дозволить в подальшому зменшити економічне навантаження на тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення;
– впровадження на підприємстві сучасних технологій;
– стабілізацію роботи;
– удосконалення обліку питної води та стічних вод;
– поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання та водовідведення.
2

______________________

Фінансовий звіт

Фінансовий план використання коштів