Компаніївка

Розпорядження Компаніївського селищного голови від 31 січня 2022 року      № 8-р

 

Про Порядок проведення консультацій

з громадськістю з питань формування та

реалізації державної політики в Компаніївській

територіальній громаді

Керуючись статтею 140 Конституції України, відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від  03 листопада 2010 року №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (зі змінами):

 1. Затвердити Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в Компаніївській територіальній громаді (додається).
 1. Виконавчим органам селищної ради надавати відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю інформацію про проведення консультацій з громадськістю для оприлюднення на офіційному веб-сайті Компаніївської селищної ради відповідно до Порядку.
 1. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова                                            Олександр МАСЛЮКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО                  

Розпорядження Компаніївського селищного голови                                     

від січня 2022 року №

Порядок

проведення консультацій з громадськістю з питань формування та

реалізації державної політики в Компаніївськійтериторіальній громаді

 

 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення Компаніївським селищним головою, Компаніївською селищною радою та її виконавчими органами консультацій з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції (далі - консультації з громадськістю).
 1. Консультації з громадськістю є однією з форм участі членів територіальної громади у місцевому самоврядуванні. Вони проводяться з метою забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність селищної ради, її посадових та службових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності.
 1. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються селищною радою, її виконавчими органами під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі.
 1. Консультації з громадськістю організовує і проводить селищна рада, її виконавчий орган, який є розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою відповідальної посадової особи чи структурного підрозділу з питань громадської участі (далі – відповідальний орган).
 1. Виконавчий комітет щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням пропозицій її виконавчих органів, консультативно-дорадчих органів, утворених при селищній раді, членів територіальної громади, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради .

 1. Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеному розділі "Консультації з громадськістю" офіційного веб-сайту Компаніївської селищної ради.
 2. Громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій селищній раді.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково.

 1. Селищна рада під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіє із засобами масової інформації, надає їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
 1. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.

 1. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо:

1) проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків членів територіальної громади, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання чи інститутів громадянського суспільства;

2) проектів регуляторних актів;

3) програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових фінансових, соціальних, екологічних та інших програм  Компаніївської селищної ради, рішень стосовно стану їх виконання;

     4) проектів бюджету Компаніївської селищної ради та звітів про його виконання;

      5) проектів генеральних планів населених пунктів територіальної громади  та змін до нього, планів зонування територій, детальних планів території;

       6) проекту Стратегічного плану розвитку Компаніївської селищної ради та змін до нього;

      7) проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища, у тому числі та не обмежуючись, намірів створення в Компаніївській територіальній громаді нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки;

       8) проектів Статуту Компаніївської територіальної громади та змін до нього;

      9) відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб Компаніївської територіальної громади, передача їх в оренду та під заставу;

        10) селищних програм приватизації об’єктів комунальної власності;

        11) переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

        12) надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

         13) питань адміністративно-територіального устрою Компаніївської територіальної громади, передбачених законодавством;

         14) символіки Компаніївської територіальної громади ;

         15) встановлення правил з питань благоустрою громади, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

         16) зміни тарифів на ЖКП, відносно яких рішення ухвалює селищна рада;

         17) зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;

         18) проектів рішень Компаніївської селищної ради про зміну місцевих податків та зборів;

          19) проектів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;

          20) визначають порядок надання адміністративних послуг;

         21) стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;

        22) передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

        23) стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

       24) інших питань, за рішенням селищної ради чи відповідним зверненням не менше як трьох інститутів громадянського суспільства.

Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 1. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів:

1) конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, нарад з громадськістю;

2) Інтернет- та відео-конференцій, електронних консультацій.

 1. Публічне громадське обговорення організовує і проводить селищна рада, її виконавчі органи у такому порядку:

1) визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

2) приймає рішення про проведення обговорення;

     3) розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);

     4) вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);

     5) оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення у спеціальному розділі "Консультації з громадськістю" офіційного веб-сайту Компаніївської селищної ради та в інший прийнятний спосіб;

     6) збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого селищною радою, її виконавчим органом шляху вирішення питання;

     7) формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

     8) забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

 • проводить аналіз результатів обговорення;

     10) оприлюднює результати обговорення у спеціально створеному розділі "Консультації з громадськістю" офіційного веб-сайту Компаніївської селищної ради та в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення селищна рада може утворювати робочу групу за участі заінтересованих сторін.

 1. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

1) найменування селищної ради, її виконавчого органу, який проводить обговорення;

2) питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення, адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті Компаніївської селищної ради тексту проекту акта;

3) варіанти вирішення питання;

4) соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

5) можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

6) відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

7) спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

8) електронні адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

9) адреса/номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

10) прізвище, ім'я відповідальної особи ради, її виконавчого органу;

11) строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

 1. Електронні консультації з громадськістю проводяться у підрозділі "Електронні консультації" розділу "Консультації з громадськістю" офіційного веб-сайту Компанніївської селищної ради.

Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 1. Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:

1) найменування ради, органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю;

2) назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо вирішення питання у відповідній сфері життя територіальної громади, винесеної на обговорення, адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті Компаніївської селищної ради тексту проекту акта;

3) соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

4) можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

5) електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

6) адреса/номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;

7) прізвище, ім’я відповідальної особи ради, її виконавчого органу;

      8) строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

 Строк проведення консультацій з громадськістю визначається Радою, її виконавчим органом і повинен становити не менш як 15 календарних днів.

 1. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів, надсилаються на поштову та електронні адреси, вказані в інформаційному повідомленні.

Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються у письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

 1. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю селищна рада, її виконавчі органи готують звіт, в якому зазначається:

     1) найменування виконавчого органу, який проводив обговорення;

     2) зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;

     3) інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

     4) інформація про пропозиції, що надійшли до ради, її виконавчого органу за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;

     5) інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

     6) інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

 1. Звіт про результати публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю в обов'язковому порядку доводяться до відома громадськості шляхом оприлюднення у спеціально створеному розділі "Консультації з громадськістю" офіційного веб-сайту Компаніївської селищної ради та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.
 1. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

              1) проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

         2) створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

         3) опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

 1. Вивчення громадської думки організовує і проводить селищна рада, її виконавчі органи у такому порядку:

1) визначає:

потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

строк, форми і методи вивчення громадської думки;

на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;

ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

2) отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;

3)узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

4)забезпечує врахування громадської думки під час прийняття радою, її виконавчими органами остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;

5)оприлюднює в обов'язковому порядку у спеціально створеному розділі "Консультації з громадськістю" офіційного веб-сайту Компаніївської селищної ради та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

 1. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:

1) найменування ради, її виконавчого органу, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

2) найменування територіального утворення у разі вивчення громадської думки на окремій частині територіальної громади;

3) соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;

4) тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

5) методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

6) ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;

7) інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

8) узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття Радою, її виконавчими органами остаточного рішення;

 • обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.
 1. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації рада може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

____________________

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядження Компаніївського селищного голови

від  31 2022 року № 9-р

ОРІЄНТОВНИЙ  ПЛАН

проведення консультацій з громадськістю у  2022 році

 

№з/п

Питання або проект нормативно-правового акта

Захід, що проводиться в рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

Соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на які буде поширюватися дія рішення,що буде прийматися за результатами консультацій

Контактні особи структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, е-mail)

1.

Про орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю у 2022 році

Електронна консультація

Січень

Мешканці територіальної громади всіх соціальних груп

Галина Скідан - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю,

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.

Запровадження нових норм харчування у закладах освіти громади

Електронна консультація

Січень-лютий

Батьки учнів закладів загальної середньої освіти, вчителі, громадськість

Наталія Мунтян – начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму, тел.2-04-00

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3.

Про Статут Компаніївської територіальної громади

Електронна консультація

Лютий

Мешканці територіальної громади всіх соціальних груп

Галина Скідан - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю,

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4.

Про Статут Компаніївської територіальної громади

Зустріч з громадськістю

Лютий

Представники інститутів громадянського суспільства, депутати, виконавчий комітет ради

Галина Скідан - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю,

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5.

Про актуальні питання у сфері охорони культурної спадщини

Засідання за "круглим столом"

Квітень, листопад

Представники закладів культури, молодь та громадськість територіальної громади

Наталія Мунтян – начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму, тел.2-04-00

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6.

Про  підготовку  та проведення  літнього відпочинку  та оздоровлення  дітей

Засідання за "круглим столом"

Травень

Батьки учнів закладів загальної середньої освіти, вчителі, громадськість

Наталія Мунтян – начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму, тел.2-04-00

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7.

Про стан виконання Програми розвитку культури, туризму, збереження та охорони культурної спадщини на 2022-2023 роки

Електронна консультація

Серпень

Представники закладів культури,молодь та громадськість територіальної громади

Наталія Мунтян – начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму,

тел.2-04-00

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

8.

Реалізація в громаді права дитини на сімейні форми виховання

Засідання за "круглим столом"

Серпень

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники

Юрій Карандеєв - начальник служби у справах дітей,

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

9.

Підготовка закладів освіти Компаніївської селищної ради до опалювального сезону

Електронна консультація

Вересень

Вчителі загальноосвітніх шкіл, батьки, громадськість територіальної громади

Наталія Мунтян – начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму, тел.2-04-00

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

10.

Про програму економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2023 рік

Зустріч з громадськістю

Листопад

Представники провідних підприємств та організацій громади, представники засобів масової інформації, керівники структурних підрозділів селищної ради, представники інститутів громадянського суспільства

Яніна Письменна– начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій,

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

11.

Особливості організації індивідуального та інклюзивного навчання для дітей з особливими навчальними потребами

Засідання за "круглим столом"

Листопад

Вчителі загальноосвітніх шкіл, батьки, громадськість територіальної громади

Наталія Мунтян – начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму,

тел.2-04-00

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

12.

Про соціальну підтримку учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил

Електронна консультація

Листопад

Учасники антитерористичної операції та операції Об’єднаних Сил в Донецькій та Луганській областях, жителі територіальної громади

Олександр Сервінський – начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я,  

тел.. 0665869584,

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

13.

Розроблення містобудівної документації (генеральне, детальних планів, планів зонування)

Зустрічі з громадськістю

Січень-грудень (за умови розроблення містобудівної документації)

Мешканці територіальної громади усіх соціальних груп

Ірина Пустова - начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури,

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

14.

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на

2023 рік

Електронна консультація

Грудень

Мешканці територіальної громади усіх соціальних груп

Галина Скідан - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю,

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

15.

Про селищний бюджет на 2023 рік

Електронна консультація

Грудень

Мешканці громади усіх соціальних груп, представники інститутів громадянського суспільства

Світлана Калінчук – начальник фінансового управління,

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

______________________