Компаніївка
Переглядів: 963

№398 Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №40 «Про селищний бюджет на 2018 рік»


КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцятої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 27 грудня 2018 року №398

смт Компаніївка

Про внесення змін до рішення селищної ради
від 22 грудня 2017 року №40
«Про селищний бюджет на 2018 рік»

На підставі статей 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року №934-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:

селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №40 «Про селищний бюджет на 2018 рік», з урахуванням змін внесених рішеннями селищної ради від 06 лютого 2018 року №125, 06 березня 2018 року №128, 10.04.2018р.№149, 04 травня 2018 року №168, 19 червня 2018 року №184, 17 липня 2018 року №223, 07 серпня 2018 року №246, 06 вересня 2018 року №266,04 жовтня 2018 року №285,08 листопада 2018року №315, 18 грудня 2018року №391 а саме:
- збільшити доходи селищного бюджету на загальну суму 645000,00грн. у тому числі доходи загального фонду – на 645000,00грн., з них:
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій у сумі 645000,00грн;
- збільшити видатки селищного бюджету за рахунок збільшення доходів на загальну суму 645000,00грн., у тому числі по спеціальному фонді – 645000,00грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій , у тому числі кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
2. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій у сумі 6450000,00грн.,
3. Затвердити рішення виконавчого комітету селищної ради від 22 грудня 2018 року №221 «Про затвердження субвенції, переліку об’єктів та заходів, які фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».
3. Додаток 2 «Фінансування Компаніївського селищного бюджету на 2018 рік» до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №40 «Про селищний бюджет на 2018 рік» викласти в новій редакції (додається).
6. Внести відповідні зміни до додатків 1, 3, 5, 6, 7 даного рішення селищної ради (додаються).
7. Контроль з виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету.

 

Селищний голова О.Маслюков

Результати голосування:
«За» - 16
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова Маслюков О.А.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Вороний Олександр Леонтійович ЗА
2 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
3 Доцюк Ігор Вікторович ЗА
4 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
5 Луговська Валентина Василівна ЗА
6 Льошенко Валерій Микол ЗА
7 Панасюк Юрій Іванович ЗА
8 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
9 Прищепа Павло Іванович ЗА
10 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
11 Середа Анатолій Іванович ЗА
12 Сторчак Людмила Василівна ЗА
13 Суковач Валентина Іванівна ЗА
14 Ткаченко Євгеній Юрійович ЗА
15 Федоров Сергій Володимирович ЗА
16 Шмега Михайло Богданович ЗА

 

Пояснювальна записка
до рішення сесії від 27 грудня 2018 року №398 Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет, з метою якісного виконання селищного бюджету пропонується уточнення доходної та видаткової частин селищного бюджету в розрізі КПКВ на 2018 рік

За рахунок збільшення доходів - 645000,00грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій –645000,00

Спеціальний фонд
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) 645000,00грн
КПКВК 7363 Виконання інвестиційних проектів –645000,00грн.
КЕКВ 3132 капітальний ремонт інших об’єктів – 500000,00грн.( Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця вишнева в смт Компаніївка Компаніївського району Кіровоградської області).
КЕКВ 3142 реконструкція та реставрація інших об’єктів – 145000,00грн.(реконструкція мережі водопостачання вул.. Набережна, Садова, Лугова, Степова в смт Компаніївка, Компаніївського району)

Загальний фонд
За рахунок внутрішніх змін
КПКВК 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів + 300,00грн.
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +2200,00грн.
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку +600,00грн.
КЕКВ 2800 Інші поточні видатки-2500,00грн.
КПКВК 1010 Надання дошкільної освіти +400,00грн.
КЕКВ 2250Ввидатки на відрядження -1000
КЕКВ 2230 Продукт харчування +1400
КПКВК 4030 Забезпечення діяльності бібліотек -1400,00грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) -1400,00грн.
КПКВК 4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів+700,00грн.
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +1500,00грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) -800,00грн.

 

Компаніївський селищний голова О.Маслюков

 

отг смт Компанiївка   Додаток 1    
      до рішення селищної ради від 27.12.2018р.№398 "Про внесення змін до рішення  селищної ради від 22 грудня 2017 року№40 "Про селищний бюджет на 2018 рік" 
     
           
Зміни до доходів селищного бюджету на 2018 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   645000,00 645000,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   645000,00 645000,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 645000,00 645000,00 0,00 0,00
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 645000,00 645000,00 0,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   645000,00 645000,00 0,00 0,00
           
           
  Селищний голова     Маслюков О.А.  
           

 

      Додаток  2    
      до рішення селищної ради від 27.12.2018р.№398 "Про внесення змін до рішення  селищної ради від 22 грудня 2017 року "Про селищний бюджет на 2018 рік" 
       
ФІНАНСУВАННЯ КОМПАНІЇВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ  на 2018 рік 
           
          (грн.)
Код  Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -6 434 861,00 7 299 641,00 7 292 441,00 864 780,00
208000 Фінансування  за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів -6 434 861,00 7 299 641,00 7 292 441,00 864 780,00
  у тому числі за рахунок зміни залишків коштів 770 080,00 94 700,00 87 500,00 864 780,00
208100 На початок періоду 774 418,98 139 678,93 87 845,41 914 097,91
208200 На кінець періоду 4 338,98 44 978,93 345,41 49 317,91
208400 Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) -7 204 941,00 7 204 941,00 7 204 941,00  
  Усього за типом кредитора -6 434 861,00 7 299 641,00 7 292 441,00 864 780,00
600000 Фінансування за активними операціями -6 434 861,00 7 299 641,00 7 292 441,00 864 780,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів -6 434 861,00 7 299 641,00 7 292 441,00 864 780,00
  у тому числі за рахунок зміни залишків коштів 770 080,00 94 700,00 87 500,00 864 780,00
602100 На початок періоду 774 418,98 139 678,93 87 845,41 914 097,91
602200 На кінець періоду 4 338,98 44 978,93 345,41 49 317,91
602400 Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) -7 204 941,00 7 204 941,00 7 204 941,00  
  Усього за типом боргового зобов’язання -6 434 861,00 7 299 641,00 7 292 441,00 864 780,00
           
Селищний голова                                                                                                              Маслюков О.А.

 

 

отг смт Компанiївка                     Додаток №3        
                        до рішення селищної ради від 27.12.2018р.№398 "Про внесення змін до рішення  селищної ради від 17 грудня 2017 року №40 "Про селищний бюджет на 2018 рік" 
                                 
                                 
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків селищного бюджету на 2018 рік
                                (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд   РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них у т.ч. кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16
0100000     Селищна рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 645000,00 645000,00 645000,00
0110000     Селищна рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 645000,00 645000,00 645000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   300,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   400,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -1400,00 -1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   -1400,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   700,00
0117360 7360   Виконання інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 645000,00 645000,00 645000,00
0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 645000,00 645000,00 645000,00
      у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій            645000,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 645000,00 645000,00 645000,00
      Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 645000,00 645000,00 645000,00
                                 
                                 
  Селищний голова           Маслюков О.А.              
          Додаток  6
          до рішення селищної ради від 27.12.2018р.№398 "Про внесення змін до рішення  селищної ради від 22 грудня 2017 року "Про селищний бюджет на 2018 рік" 
             
  Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 
  (грн.)          
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Разом видатків на поточний рік 
1   Компаніївська селищна рада     645000 645000
0117363 7363 0490 Виконання інвестиційниї проектів в рамках здійснення заходів заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця вишнева в смт Компаніївка Компаніївського району Кіровоградської області 500000 500000
реконструкція мережі водопостачання вул.. Набережна, Садова, Лугова, Степова в смт Компаніївка, Компаніївського району 145000 145000
разом 645000 645000
    Всього     645000 645000
             
                       Селищний голова                                                                                   О.Маслюков  
          Додаток 7    
          до рішення селищної ради від 27.12.2018р.№398 "Про внесення змін до рішення  селищної ради від 22 грудня 2017 року "Про селищний бюджет на 2018 рік" 
             
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів селищного бюджету  у 2018 році,визначених у додатку №7
до рішення Компаніївської селищної ради від 22  грудня  2017 року №40 "Про селищний бюджет на 2018 рік" 
 
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
01 Компаніївська селищна рада       0 645000 645000
               
               
               
0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій "Програма соціально-економічного розвитку Компаніївської селищної ради обєднаної територіальної громади на 2018 рік""   645000 645000
  Всього        0 645000 645000
               
  Селищний голова Маслюков О.А.