Компаніївка
Переглядів: 1000

№396 Про початок реорганізації Першотравенської сільської ради Компаніївського району Кіровоградської області шляхом приєднання до Компаніївської селищної ради


КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцятої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 27 грудня 2018 року №396

смт Компаніївка

Про початок реорганізації Першотравенської
сільської ради Компаніївського району
Кіровоградської області шляхом приєднання
до Компаніївської селищної ради

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до статтей 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», частини 4 статті 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5, на підставі рішення Компаніївської селищної ради від 27 грудня 2018 №394 «Про початок повноважень депутатів Компаніївської селищної ради»,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Почати процедуру реорганізації Першотравенської сільської ради (ЄДРПОУ 05473527), місцезнаходження: вул. Миру, 61, с. Першотравенка, Компаніївського району, Кіровоградської області) шляхом приєднання до Компаніївської селищної ради (ЄДРПОУ 04364911), місцезнаходження: вул. Садова, 95, смт Компаніївка, Компаніївського району, Кіровоградської області).
2. Компаніївська селищна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Першотравенської ради.
3. Утворити Комісію з реорганізації Першотравенської сільської ради у складі:
Маслюков
Олександр Андрійович Голова ліквідаційної комісії - селищний голова, адреса: смт Компаніївка, вул. ______, ___, ІН _______
Члени комісії
Панасюк
Юрій Іванович секретар Компаніївської селищної ради, адреса: смт Компаніївка, вул. ____, ___, ІН ________

 Хоміцька Оксана Романівна начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер селищної ради, адреса: смт Компаніївка вул. _______, ___, ІН __________

 Томило Анатолій Григорович в.о. старости с. Першотравенка, Вишнівка, Володимирівка, Гордіївка, адреса: с. Першотравенка, вул. ____, __,ІН _________

 Залойко Надія Олександрівна головний бухгалтер Першотравенської сільської ради,адреса: с.Першотравенка, вул. ______, __, ІН _________

 Чорненко Валентина Іванівна спеціаліст-землевпорядник Першотравенської сільської ради, адреса: с. Першотравенка, вул. ______, ___, ІН ____________

Суховенко
Вікторія Миколаївна головний спеціаліст-юрисконсульт Компаніївської селищної ради, адреса: смт Компаніївка, вул. ______, ___,
ІН _________

4. Покласти на Комісію з реорганізації Першотравенської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Першотравенської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2018.

5. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Першотравенської сільської ради.
6. Затвердити План заходів з реорганізації Першотравенської сільської ради (додаток 1).
7. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Першотравенської сільської ради надати право Компаніївському селищному голові здійснювати без погодження з Компаніївською селищною радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п. 3 та 4 Плану заходів з реорганізації Першотравенської сільської ради. 10. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
8. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2018 під час діяльності ради, що приєднується до Компаніївської селищної ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
9. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Першотравенської сільської ради станом на 31.12.2018 у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Компаніївській селищній раді.
10. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Першотравенської сільської ради станом на 31.12.2018 до Компаніївської селищної ради діловода відділу загальної та організаційної роботи Компаніївської селищної ради – Єркову Ольгу Василівну.
11. Уповноважити Компаніївського селищного голову затвердити від імені Компаніївської селищної ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Першотравенської сільської ради станом на 31.12.2018.
12. Діловоду відділу загальної та організаційної роботи Компаніївської селищної ради – Єрковій О.В. у строк до 31.12.2018 подати Компаніївському селищному голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Першотравенської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
13. Компаніївському селищному голові не пізніше 31.12.2018 утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Першотравенської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття й оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Компаніївською селищною радою.
14. Голові Комісії з реорганізації Маслюкову О.А. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Компаніївську селищну раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
15. Контроль виконання рішення покласти на селищного голову.

 

Селищний голова О.Маслюков

Результати голосування:
«За» - 16
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова Маслюков О.А.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Вороний Олександр Леонтійович ЗА
2 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
3 Доцюк Ігор Вікторович ЗА
4 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
5 Луговська Валентина Василівна ЗА
6 Льошенко Валерій Микол ЗА
7 Панасюк Юрій Іванович ЗА
8 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
9 Прищепа Павло Іванович ЗА
10 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
11 Середа Анатолій Іванович ЗА
12 Сторчак Людмила Василівна ЗА
13 Суковач Валентина Іванівна ЗА
14 Ткаченко Євгеній Юрійович ЗА
15 Федоров Сергій Володимирович ЗА
16 Шмега Михайло Богданович ЗА


Додаток 1
до рішення сесії селищної ради
від 27 грудня 2018 року №395

План
заходів з реорганізації Першотравенської сільської ради

№ з/п Порядок здійснення заходів Термін виконання Виконавець
1 Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Першотравенської сільської ради станом на 31.12.2018 Компаніївській селищній раді до 01.02.2019 Комісія
3 Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Першотравенської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2018 до 01.02.2019 Комісія
4 Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань
Першотравенської сільської ради Компаніївській селищній раді до 01.02.2019 Комісія
5 Передача складеного Комісією з реорганізації передавального акту на затвердження Компаніївській селищній раді до 01.02.2019 Комісія
6 Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань
Першотравенської сільської ради Компаніївській селищній раді після затвердження відповідного
передавального акту до 01.02.2019 Комісія

 

Секретар селищної ради Ю.Панасюк

Додаток 2
до рішення сесії селищної ради
від 27 грудня 2018 року №395

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

с. Першотравенка «__» січня 2019 року

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації Першотравенської сільської ради, створеної рішенням Компаніївської селищної ради від 27.12.2018 № ____, у складі:

Голови комісії: ______________________________

Члена комісії: _______________________________

Члена комісії: _______________________________

Члена комісії: _______________________________

Члена комісії: _______________________________

Члена комісії: _______________________________

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», склали цей акт про наступне:
1. Компаніївська селищна рада (ЄДРПОУ 04364911), місцезнаходження: вул. Садова, 95, смт Компаніївка, Компаніївського району, Кіровоградської області) внаслідок реорганізації Першотравенської сільської ради (ЄДРПОУ 05473527), місцезнаходження: вул. Миру, 61, с. Першотравенка, Компаніївського району, Кіровоградської області) шляхом приєднання до Компаніївської селищної ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань Першотравенської сільської ради, а саме:
1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі:
- основні засоби – __________ грн.;
- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;
1.2. Виробничі запаси – __________ грн.;
1.3. Грошових коштів – __________ грн.;
1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:
- перед бюджетом – __________ грн.;
- з оплати праці – __________ грн.;
1.5. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:
- перед бюджетом – __________ грн.;
- з оплати праці – __________ грн.
2. Разом із майном Першотравенської сільської ради Компаніївська селищна рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.
Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах. Усього: _____ аркушів.

Комісія з реорганізації Першотравенської сільської ради:

Голова комісії: _________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)
Заступник голови комісії: _________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)
Член комісії: _________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)
Член комісії: _________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)
Член комісії: _________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)
Член комісії: _________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)
Член комісії: _________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)

Від імені Компаніївської селищної ради прийняла
Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:

_________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)
_________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)

_________________________ _________________________
(підпис) (ПІБ)