Компаніївка
Переглядів: 1043

№391 Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №40 «Про селищний бюджет на 2018 рік»


КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
дев’ятнадцятої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 18 грудня 2018 року №391

смт Компаніївка

Про внесення змін до рішення селищної ради
від 22 грудня 2017 року №40
«Про селищний бюджет на 2018 рік»

На підставі статей 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Бюджетного кодексу України:

селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №40 «Про селищний бюджет на 2018 рік», з урахуванням змін внесених рішеннями селищної ради від 06 лютого 2018 року №125, 06 березня 2018 року №128, 10.04.2018р.№149, 04 травня 2018 року №168, 19 червня 2018 року №184, 17 липня 2018 року №223, 07 серпня 2018 року №246, 06 вересня 2018 року №266,04 жовтня 2018 року №285,08 листопада 2018року №315, 03 грудня 2018 року №343 а саме:
- зменшити доходи селищного бюджету по загальному фонду на суму 466259,00грн. у тому числі кошти, що передаються із загального фонду до спеціального на суму 466259,00грн.
- збільшити доходи по спеціальному фонді у сумі 466259,00грн.,
у т.ч. за рахунок власних доходів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 466259,00грн.
- зменшити видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального – 466259,00грн.
- збільшити видатки селищного бюджету по спеціальному фонду за рахунок збільшення доходів на загальну суму 466259,00грн.,
2. Додаток 2 «Фінансування Компаніївського селищного бюджету на 2018 рік» до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №40 «Про селищний бюджет на 2018 рік» викласти в новій редакції (додається).
3. Внести відповідні зміни до додатків 1,3 даного рішення селищної ради (додаються).
4. Контроль з виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету.


Селищний голова О.Маслюков

Результати голосування:
«За» - 18
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова Маслюков О.А.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Басиста Людмила Вікторівна ЗА
2 Вороний Олександр Леонтійович ЗА
3 Вьюн Оксана Василівна ЗА
4 Даум Катерина Володимирівна ЗА
5 Довгопола Тетяна Миколаївна ЗА
6 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
7 Доцюк Ігор Вікторович ЗА
8 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
9 Луговська Валентина Василівна ЗА
10 Лушний Іван Іванович ЗА
11 Льошенко Валерій Миколайович ЗА
12 Панасюк Юрій Іванович ЗА
13 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
14 Прищепа Павло Іванович ЗА
15 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
16 Сивирин Світлана Василівна ЗА
17 Фролова Анна Миколаївна ЗА
18 Шмега Михайло Богданович ЗА

Пояснювальна записка
до рішення сесії від 18 грудня 2018 року № 391 Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет, з метою якісного виконання селищного бюджету пропонується уточнення дохідної та видаткової частин селищного бюджету в розрізі КПКВ на 2018 рік

За рахунок збільшення доходів- 466259,00грн.
За рахунок збільшення власних надходжень –466259,00
Спеціальний фонд 466259,00грн.

За рахунок коштів, що надходять як пайова участь +466259,00грн.

КПКВК 7321 Будівництво освітніх установ та закладів+181759грн.
КЕКВ 3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів – 181759,00грн.( реконструкція частини приміщення Живанівської філії КЗ «Компаніївське НВО» під дошкільний навчальний заклад).
КПКВК 9750 Субвенція з місцевого на співфінансування інвестиційних проектів +284500,00грн.
КЕКВ 3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів + 284500,00грн.(відповідно до п.3 постанови КМУ від 06 вересня 2017 року №714 співфінансування з місцевого бюджету 50 відсотків загального обсягу фінансування проекту на реалізацію бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» ).

 

Кошти, що передаються із загального до спеціального-(мінус) 466259,00грн.

КПКВК 7321 Будівництво освітніх установ та закладів-(мінус)181759грн.
КЕКВ 3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів –(мінус) 181759,00грн.( реконструкція частини приміщення Живанівської філії КЗ «Компаніївське НВО» під дошкільний навчальний заклад).
КПКВК 9750 Субвенція з місцевого на співфінансування інвестиційних проектів –(мінус) 284500,00грн.
КЕКВ 3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів –(мінус) 284500,00грн.(відповідно до п.3 постанови КМУ від 06 вересня 2017 року №714 співфінансування з місцевого бюджету 50 відсотків загального обсягу фінансування проекту на реалізацію бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» ).

 

Компаніївський селищний голова О.Маслюков

отг смт Компанiївка   Додаток 1    
      до рішення селищної ради від 18.12.2018р.№391 "Про внесення змін до рішення  селищної ради від 22 грудня 2017 року "Про селищний бюджет на 2018 рік" 
           
           
ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ селищного бюджету на 2018 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   -466259,00 -466259,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   -466259,00 -466259,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб -466259,00 -466259,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати -466259,00 -466259,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   466259,00 0,00 466259,00 466259,00
24000000 Інші неподаткові надходження   466259,00 0,00 466259,00 466259,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 466259,00 0,00 466259,00 466259,00
РАЗОМ ДОХОДІВ   0,00 -466259,00 466259,00 466259,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   0,00 -466259,00 466259,00 466259,00
           
           
  Селищний голова     Маслюков О.А.  

 

      Додаток  2    
      до рішення селищної ради від 18.12.2018р.№391 "Про внесення змін до рішення  селищної ради від 22 грудня 2017 року "Про селищний бюджет на 2018 рік" 
       
ФІНАНСУВАННЯ КОМПАНІЇВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ  на 2018 рік 
           
          (грн.)
Код  Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -5 789 861,00 6 654 641,00 6 647 441,00 864 780,00
208000 Фінансування  за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів -5 789 861,00 6 654 641,00 6 647 441,00 864 780,00
  у тому числі за рахунок зміни залишків коштів 770 080,00 94 700,00 87 500,00 864 780,00
208100 На початок періоду 774 418,98 139 678,93 87 845,41 914 097,91
208200 На кінець періоду 4 338,98 44 978,93 345,41 49 317,91
208400 Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) -6 559 941,00 6 559 941,00 6 559 941,00  
  Усього за типом кредитора -5 789 861,00 6 654 641,00 6 647 441,00 864 780,00
600000 Фінансування за активними операціями -5 789 861,00 6 654 641,00 6 647 441,00 864 780,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів -5 789 861,00 6 654 641,00 6 647 441,00 864 780,00
  у тому числі за рахунок зміни залишків коштів 770 080,00 94 700,00 87 500,00 864 780,00
602100 На початок періоду 774 418,98 139 678,93 87 845,41 914 097,91
602200 На кінець періоду 4 338,98 44 978,93 345,41 49 317,91
602400 Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) -6 559 941,00 6 559 941,00 6 559 941,00  
  Усього за типом боргового зобов’язання -5 789 861,00 6 654 641,00 6 647 441,00 864 780,00
           
Селищний голова                                                                                                              Маслюков О.А.
отг смт Компанiївка                     Додаток №3          
                        до рішення селищної ради від 18  грудня  2018 року №391 "Про внесення змін до рішення  селищної ради від 17 грудня 2017 року "Про селищний бюджет на 2018 рік" 
                                   
                                   
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків селищного бюджету на 2018 рік
                                  (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку у т.ч кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у т.ч кошти спеціального фонду (пайова участь)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     16
0100000     Компаніївська селищна рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -466259,00 466259,00 0,00
0110000     Компаніївська селищна рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -466259,00 466259,00 0,00
0117320 7320   Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181759,00 181759,00 0,00
0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181759,00 181759,00 0,00
0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -284500,00 284500,00 0,00
      Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -466259,00 466259,00 0,00
                                   
                                   
  Селищний голова           Маслюков О.А.