Компаніївка
  • Головна
  • Рішення сесій
  • 2018 рік
  • №378 Про внесення змін до договору оренди землі від 22.04.2011 року за №352285514000020, який укладено між Компаніївською районною державною адміністрацією і громадянином Ткановим Володимиром Миколайовичем
Переглядів: 314

№378 Про внесення змін до договору оренди землі від 22.04.2011 року за №352285514000020, який укладено між Компаніївською районною державною адміністрацією і громадянином Ткановим Володимиром Миколайовичем


КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
дев’ятнадцятої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 18 грудня 2018 року №378
смт Компаніївка

Про внесення змін до договору оренди землі від 22.04.2011 року за №352285514000020, який укладено між Компаніївською районною державною адміністрацією і громадянином Ткановим Володимиром Миколайовичем

Розглянувши заяву (клопотання) громадянки Тканової Тетяни Василівни, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 8, 15 Закону України “Про оренду землі“, статтями 12, 19, 122, 124 Земельного кодексу України,
С Е Л И Щ Н А Р А Д А
В И Р І Ш И Л А:

1. Надати згоду на внесення змін до договору оренди землі № 352285514000020 від 22. 04. 2011 року між Компаніївською районною державною адміністрацією і громадянином Ткановим Володимиром Миколайовичем, викласти пункти вищевказаного договору оренди землі в новій редакції:
- В зв’язку з передачею Головним управлінням Держгеокадастру в Кіровоградській області у власність Компаніївській селищній раді земельної ділянки кадастровий номер 3522855100:02:000:7505, площею 0,1954 га – іншого сільськогосподарського призначення, змінити в договорі оренди землі № 352285514000020 від 22. 04. 2011 року особу орендодавця з Компаніївської районної державної адміністрації на Компаніївську селищну раду.
- змінити орендаря з Тканова Володимира Миколайовича, в зв’язку з його смертю на Тканову Тетяну Василівну
- Пункт 2.2 «Строк дії договору» викласти в редакції: Договір укладено на 28 (двадцять вісім) років з моменту прийняття даного рішення, до «11» грудня 2046 року. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.
- Пункт 2.3 «Орендна плата» викласти в редакції: Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: Розмір річної орендної плати становить 8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (вартість земельної ділянки 55720,94 гривень станом на 01. 01. 2018 року орендна плата станом на 01. 01. 2018 року становить 4457.67 гривень) з щомісячною сплатою в грошовому виразі в строк, відповідно до вимог чинного законодавства, з обов’язковою подачею копій платіжних доручень за сплату за оренду земельної ділянки до Компаніївської селищної ради.
- Інші умови договору оренди землі 352285514000020 від 22. 04. 2011 року залишити без змін.
2. Селищному голові укласти з громадянкою Ткановою Тетяною Василівною додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі 352285514000020 від 22. 04. 2011 року.
3. Громадянці Ткановій Тетяні Василівні забезпечити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі 352285514000020 від 22. 04. 2011 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань ЖКГ та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

 

Селищний голова О. Маслюков

 

Результати голосування:
«За» - 18
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова Маслюков О.А.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Басиста Людмила Вікторівна ЗА
2 Вороний Олександр Леонтійович ЗА
3 Вьюн Оксана Василівна ЗА
4 Даум Катерина Володимирівна ЗА
5 Довгопола Тетяна Миколаївна ЗА
6 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
7 Доцюк Ігор Вікторович ЗА
8 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
9 Луговська Валентина Василівна ЗА
10 Лушний Іван Іванович ЗА
11 Льошенко Валерій Миколайович ЗА
12 Панасюк Юрій Іванович ЗА
13 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
14 Прищепа Павло Іванович ЗА
15 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
16 Сивирин Світлана Василівна ЗА
17 Фролова Анна Миколаївна ЗА
18 Шмега Михайло Богданович ЗА